System zdalnego monitorowania serwerowni

 • Home
 • Monitoring serwerowni
system-kontroli-serwerowni serwerownia

Serwerownie i centra danych pełne są drogich komputerów i urządzeń sieciowych zaprojektowanych do pracy w określonym zakresie temperatur. System eMonit zapewnia niedrogi sposób monitorowania całej infrastruktury o krytycznym znaczeniu dzięki wykorzystaniu wielu różnych czujników przewodowych lub bezprzewodowych różnych producentów.

Specjaliści od chłodnictwa i klimatyzacji zalecają w serwerowniach temperaturę w zakresie od 18°C do 27°C ale przejście z 20°C do 27°C zmniejsza zużycie energii elektrycznej o 4%.

Kontrola serwerowni w 10 punktach:

 1. Ochrona przed wilgocią jest ważna dla serwerowni, ponieważ wilgoć może prowadzić do uszkodzenia sprzętu elektronicznego, powodować problemy z chłodzeniem, a nawet prowadzić do pożaru.
 2. Kontrola temperatury jest ważna dla serwerowni, ponieważ zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura może prowadzić do uszkodzenia sprzętu elektronicznego oraz skrócenie żywotności.
 3. Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza: serwerownie muszą być wyposażone w systemy filtracji powietrza, aby usunąć zanieczyszczenia i pyły z powietrza.
 4. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi: serwerownie muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu.
 5. Ochrona przed pożarem: serwerownie muszą być wyposażone w systemy gaśnicze i zabezpieczenia przeciwpożarowe, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru.
 6. Ochrona przed awariami zasilania: serwerownie muszą być wyposażone w systemy zasilania awaryjnego, takie jak agregaty prądotwórcze lub baterie UPS, aby zapewnić ciągłość działania sprzętu w przypadku awarii zasilania.
 7. Kontrola dostępu: serwerownie muszą być wyposażone w systemy kontroli dostępu, aby zabezpieczyć sprzęt przed nieuprawnionym dostępem.
 8. Ochrona przed kradzieżą: serwerownie muszą być wyposażone w systemy zabezpieczenia przed kradzieżą, aby zapobiec kradzieży sprzętu.
 9. Monitoring i raportowanie: serwerownie muszą być wyposażone w systemy monitorowania i raportowania, aby umożliwić bieżące monitorowanie i raportowanie stanu serwerowni.
 10. Konserwacja i serwis: serwerownie muszą być regularnie konserwowane i serwisowane, aby zapewnić prawidłowe działanie sprzętu i zapobiec awariom.

Jesteśmy otwarci na wszelkie modyfikacje i rozwiązania nietypowe.