Zapytanie ofertowe

  • Home
  • Zapytanie ofertowe
  • Zapytanie ofertowe

System eMonit.pl to rozwiązanie służące do kontrolowania i monitorowania parametrów oparty na czujnikach pomiarowych danych mogą komunikować z wykorzystaniem istniejącej instalacji LAN lub komunikacji bezprzewodowej Wifi lub GSM.

Główne funkcje systemu eMonit.pl
  • nadzór systemu przez przeglądarkę internetową w dane pomiarowe z wielu stanowisk jednocześnie,
  • prezentacja historycznych danych w postaci wykresów, raportów oraz export do csv,
  • komunikacja z urządzeniami firmy eMonit oraz innymi zewnętrznych producentów,
  • pełna rejestracja danych pomiarowych wraz z archiwizacją danych,
  • możliwość wysyłania stanów alarmowych dotyczą przekroczenia wartości alarmowych lub braku przesyłania danych realizowany przez email i/lub SMS, widomość głosowa GSM z podziałem na grupy odbiorców.
  • powiadomienia dźwiękowe bezpośrednio generowanego przez system dla zalogowanych operatów systemu.

Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do bezpłatnej wersji demo


* Wymagane